Dr. Heinz Fischer

Zvezni predsednik Republike Avstrije

Omrežja so odgovori na aktualne tokove, kot so globalizacija, individualizacija, izolacija. Omrežja so skovana iz vrednot, kot so zaupanje, komunikacija, skupnost, zanesljivost.
Reke se ne ozirajo na meje in predirajo ovire in lahko združujejo ljudi. Tako predstavlja Drava močno vez med srednjo in južno Evropo.
Postavitev glasbenega omrežja na tej reki pa je cilj projekta „Drau/Drava – Stara reka in novi zvoki“ Deželne sekcije Tirolske Mednarodnega združenja za novo glasbo.
S koncertno turnejo bo sledil ljudem vzdolž Drave od izvira na Južnem Tirolskem v Italiji, preko Vzhodne Tirolske, Koroške, Slovenije in Hrvaške do njenega izliva v Donavo pri Osijeku. Ta izredna iniciativa črpa iz vitalne moči Drave in ustvarja z njeno pomočjo plodne umetniške vezi in prijateljstvo.
Zlasti pomemno se mi zdi, da bodo v krajih in mestih vzdolž neke reke, na čigar obrežjih so se v teku zgodovine bojevali sosedski boji, zdaj Evropejci tod in onstran skupaj muzicirali.
Morda projektu uspe ponuditi novo identiteto ne le poslušalkam in poslušalcam, temveč tudi »stari« reki, – ne najmanj skozi večnarodnostno skupno skladbo.
Ustvariti prizorišče za sodobno glasbo skupaj z našimi sosedi v Italiji, Sloveniji in Hrvaški, je nedvomno pomemben prispevek k skupnosti, vzajemnemu spoštovanju in trajnemu združevanju. V tem smislu želim vsem, ki se bodo udeležili koncertne turneje, skladateljem in glasbenikom, prav tako pa tudi vsem, ki kot organizatorji in sponzorji uresničujejo projekt „Drau/Drava – Stara reka in novi zvoki“, veliko uspeha pri prireditvah.
Evropskemu občinstvu vzdolž Drave pa želim zanimiva medčloveška srečanja in užitkov polna koncertna doživetja!

Dr. Erhard Busek

Predsedujoči Inštituta za Podonavje in Srednjo Evropo –
Posebni koordinator Pogodbe o stabilnosti v Južni Evropi

Senza con fini

Brez meja bo teklo sodelovanje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo – zlasti Koroško. Včasih je to težavno. Zato je potrebno pozdraviti vsako dejavnost, ki podpira čisto konkretne vezi v naši regiji. Delovna skupnost Alpe Adria oz. alpske dežele so to že desetletja počele, kot med tem že vemo, z velikim uspehom. Nujno je razčistiti, na kateri način se regije povezujejo. Menim, da je na tem področju kultura brez nadaljnega veliko učinkovitejša kot politika. Zlasti, kadar obstaja skupna reka, ki končno ne pozna meja. Ker si pravkar prizadevamo zbrati zbrati ljudi vzdolž Save in Donave, je projekt »Drau/Drava« izrednega pomena. Seveda je reka stara, seveda bo dala nove zvoke. Kdor pa vsaj malo pozna regijsko glasbo, ve, da novih zvokov brez starih ne bi bilo. To ni nostalgija, temveč prihodnost.