Projekt porečja

Skupnost, komunikacija, informacija, enakopravno partnerstvo in toleranca soglavna izhodišča partnerske mreže. Interesi skupnosti stojijo v našem projektu pred interesom posameznika. Da bi to simbolno ponazorili, dela pet skladateljev na skupni skladbi, ki bo kot osrednji umetniški signal izvedena na vseh koncertih.

„Drau/Drava – Stara reka in novi zvoki“ gradi komunikacijsko strukturo, ki bo delovala preko jezikovnih mej ter razlik v miselnosti.

Mreža je nosilec mnogosmerne informacijske izmenjave, ki temelji na hitri sodobni informacijski tehnologiji.
Vsi akterji v pričujočem projektu so enakopravni partnerji, ki so ne glede na organizacijsko strukturo vključeni v vse odločitve.

Estetske dogme v projektu nadomešča toleranca umetniške raznoterosti, kot napajajo porečje Drave raznoteri izviri in kot živijo v tem kulturnem prostoru raznoteri ljudje.

„Drau/Drava – Stara reka in novi zvoki“ si postavlja kot nalogo preseči najrazličnejše meje in pregrade in prispevati k skupnosti, vzajemnemu spoštovanju in združevanju v Evropi regij.