tretja turneja od Ptuj (SI) do Koprivnice (HR); 30.06. - 04.07.2013

 

 

Podravje: Ptuj • Ormož • Varaždin • Koprivnica